Nedsättning av vägar

OBS! På grund av vägförfall har vi nu satt ned vägarna vi ansvarar för. Skaitevägen är helt stängd för tillfället. Iaktta försiktighet vid körning på alla skogsbilvägar under förfallotid!

02 Maj 2024