Jokkmokks Allmänning AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Jokkmokks Sockenallmänning. Bolaget bedriver verksamhet genom att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i Jokkmokks näringsliv, äga och förvalta aktier samt bidra med finansiering till nya och existerande småföretag på orten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Jokkmokks Allmänning AB har inklusive tidigare samarbeten bidragit till mer än 40 års arbetstillfällen i kommunen.