Förslag till nytt reglemente - lämna gärna synpunkter

Här är ett förslag från arbetsgruppen som arbetar med framtagandet av ett nytt reglemente för Jokkmokks Sockenallmänning. De vill gärna ha in synpunkter från er delägare för diskussion på vårstämman. Skicka in era synpunkter direkt till Jan Stuge på e-post: stuge57@gmail.com, märk e-posten med "Synpunkter reglemente".

03 Maj 2024