Våra kontaktuppgifter:
Kontorets öppettider: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Klockarplatsen 1,   962 32 JOKKMOKK
E-post: info@allmanningen.se,   Tel: 0971 – 123 50 vx

Christian Rimpi är allmänningsförvaltare.
E-post: christian.rimpi@allmanningen.se,  Direktnummer: 0971 – 123 55,  Mobiltelefon: 070 – 567 87 81

Mirja Sandström-Spik  är ekonomiassistent.
Man kan vända sig till Mirja om man har frågor om jakt, fiske, ersättningar eller sitt delägarskap i Allmänningen.
E-post: mirja@allmanningen.se, Direktnummer: 0971 – 123 51

Per Söderberg är planerare och skötselansvarig. Vid frågor om vedköp – prata med Per.
E-post: per@allmanningen.se,  Direktnummer: 0971 – 123 53,  Mobiltelefon: 070 – 652 09 60

Åsa Fjällborg, skogvaktare, är Din kontakt när det gäller ersättningar och åtgärder på din fastighet.
Åsa har huvudansvaret för skogsvård och vägar, samt är Per behjälplig vid avverkningsplaneringen.
E-post: asa@allmanningen.se Mobiltelefon: 070 – 202 20 27

Annika Almqvist, Mattisudden, styrelsens ordförande,  Mobiltelefon: 070-340 55 52

Roland Jansson ansvarar för upplösandet av Lilla Luleälvsvägarnas Samfällighetsförening, samtidigt som han den närmaste tiden kommer att vara Allmänningen behjälplig med skötsel och underhåll av de egna skogsbilvägarna.
E-post: roland@allmanningen.se Mobiltelefon: 070 – 695 99 80

Övriga styrelseledamöter:
Morgen Yngvesson, Luleå
Tommy Karlsson
, Purkijaur
Pär Enbom, Vaikijaur
Mattias Forsman, Jokkmokk