ALLMÄNNINGSSTÄMMA   Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till stämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk lördagen den 20 november 2021 kl. 12.00 för behandling och beslut i följande ärenden:     Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän tillika rösträknare Godkännande av röstlängd Val av ordförande och vice ordförande i stämman för tiden till nästa … Continue Reading

  KALLELSE & DAGORDNING JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS EXTRASTÄMMA   Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till extrastämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk torsdagen den 11 november 2021 kl. 18.00 för behandling och beslut i följande ärenden:   Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän tillika rösträknare Godkännande av röstlängd Fastighetsförsäljning: del av Vajkijaur 3:18 samt del … Continue Reading

SOMMARHÄLSNINGAR!   ALLMÄNNINGSKONTORET HÅLLER STÄNGT FÖR SEMESTER DEN 12/7 TILL 1/8.   OBS! PÅ GRUND AV BYTE AV DATASYSTEM BETALAS DEN FÖRSTÄRKTA SKOGSVÅRDSERSÄTTNINGEN UT UNDER DEN SENARE DELEN AV AUGUSTI MÅNAD.

KALLELSE TILL SOCKENALLMÄNNINGENS VÅRSTÄMMA 10 JUNI 2021 OBS! På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon. Allt för att minimera risken för smittspridning. Vid stämman kommer endast reglementsenliga ärenden att avhandlas, detta innebär att alla motioner, såväl nyinkomna som bordlagda, istället kommer att behandlas på höststämman 2021.     Du måste … Continue Reading

JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING Sockenallmänningens vårstämma kommer att hållas den 10 juni. Handlingar kommer att läggas upp på hemsidan. Mer information kommer.

JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGSSTÄMMA   OBS! På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon.   Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma, onsdagen den 19 maj 2021 kl. 18.00 för beslut i följande ärenden:   Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän Godkännande av röstlängd Förvaltnings- och revisionsberättelse för år … Continue Reading

Nu max 4 ton på denna väg

Våren och sommaren närmar sig! Men med sol och värme kommer snösmältning, tjällossning och mjuka vägar. Idag har vi därför varit och satt ned vägarna (inga tunga transporter tillåtna), för att minimera slitage, skador och onödiga kostnader för reparationer. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss, så hoppas vi att kunna vara … Continue Reading

Vi vill  meddela den tråkiga nyheten att hemmansägare Tommy Nilsson, styrelseledamot i Allmänningen, nyligen gått bort. Tommy Nilsson kommer ursprungligen från Juggijaur där han var född och uppvuxen. Tommy hade en lång karriär i skogsbranschen bakom sig, bland annat som revirförvaltare på Domänverket i Älvsbyns och Jokkmokks revir. Under slutet av 90-talet drev Tommy Jokkmokks … Continue Reading

Datacenter Vaikijaur

Förhoppningen är att man ska få till stånd etablering av en så kallad elintensiv verksamhet inom två år. Elintensiv verksamhet kan till exempel vara serverhallar eller ett datacenter.Här hoppas allmänningen på en stor etablering av datacenter i Jokkmokk - Reportaget på SVTPlanerna på datacenter djurlivet kommer - Repotage SVT

Höststämma 2020

ALLMÄNNINGSSTÄMMA Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie höststämma som kommer att ske via telefon, lördagen den 21 november, kl 13:00 för behandling och beslut i följande ärenden se delägarsidan -> NYBYGGESALLMÄNNINGENS HÖSTSTÄMMA Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie höststämma på ALLMÄNNINGSKONTORET, Jokkmokk den 26 november 2020, kl 18:00 för beslut i följande ärenden … Continue Reading