Nedsättning av vägar

Obs! På grund av vägförfall har vi nu satt ner följande vägar: Keutarvägen, Näsbergsvägen, Strömnäsvägen, Mattisuddsvägen, Tårrajaur byaväg och Akkatsvägen. Iaktta försiktighet vid körning på alla skogsbilvägar under förfallotid!

18 Apr 2023