Höststämma & stämmomiddag...

Årets höststämma kommer att hållas lördag den 26 november på Folkets hus, biosalongen, med efterföljande stämmomiddag i Folkets hus A-sal. Mer information kommer längre fram!

14 Sep 2022