Jokkmokks Allmänning fortsätter arbetet med att bli PEFC- certifierade. Under föregående vecka utbildades ett trettiotal entreprenörer i PEFCs standarder för certifiering. Jokkmokks Allmänning är huvudansvarig för att certifieringskraven efterlevs, men eftersom en stor del av skötselåtgärderna i skogen såsom gallring och slutavverkning görs av anlitade entreprenörer så har dessa en nyckelroll när det gäller att uppfylla PEFCs krav.

För att uppfylla PEFC- standarden som entreprenör ställs ett antal baskrav kring bland annat kompetensnivå, avfallshantering och nödlägesrutiner.

Som till exempel:

  • Uppfylla EUs krav gällande utsläpp från skogsmaskiner
  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor
  • Följa PEFCs skogsstandard

Utbildningen avslutades med att respektive entreprenör tecknade ett avtal med organisationen om att efterleva PEFCs bestämmelser för ett hållbart skogsbruk.

You May Also Like