En kurs där deltagaren lär sig se naturvärden och kulturvärden i skogen och är en del av PEFC certifieringen.
Emil Modig, kursledare har lett kursen i ett år såg ett behov av lokal utbildning då kursen tidigare tillhandahållits av naturbruksgymnasiet och skogsstyrelsen.
Under kursen fick deltagarna bland annat lära sig känna igen kultur- och fornminnen i skogen för att kunna ta hänsyn till dessa vid röjning.
Emil har jobbat i skogen 18 år. Han är utbildad jägmästare och arbetar på Statens fastighetsverk som skogvaktare.

You May Also Like