Den 10-12 augusti genomförde Jokkmokks Allmänning och Gällivares Allmänning en gemensam exkursion tillsammans med representanter från Norr- och Västerbottens allmänningar samt Besparingsskogarna i Dalarna. De nämnda allmänningarna förvaltar tillsammans med sina delägares fastigheter närmre två miljoner hektar skog.

Exkursionen är av återkommande karaktär och har historiskt sett arrangerats vartannat år. Detta år var Jokkmokks Allmänning, tillsammans med Gällivare Allmänning värdpar. Syftet med träffen är att utbyta erfarenheter mellan de olika allmänningarna och stärka kunskapsnivån inom aktuella skogliga frågor. Denna gång diskuterades behovet av samsyn för att bemöta myndigheter gällande såväl reservatsfrågor som andra äganderättsliga frågor.

De tre dagarna utmynnade i ett embryo till samarbetsmodell, för att tillsammans fortsätta det viktiga arbetet med att representera det småskaliga inlandsskogsbruket och dess delägare.

You May Also Like