I veckan hölls en kurs i naturvårdsbränning strax utanför Jokkmokk. I utbildningen deltog representanter från Räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, SCA, Jokkmokks Allmänning och skogsentreprenörer i området.

Det var Jokkmokks Allmänning som arrangerade kursen i utbildningssyfte och för att stärka det lokala samarbetet i händelse av att en riktig skogsbrand skulle bryta ut samtidigt som de gör naturvårdsnytta.

– Så här efter kursen känner jag att jag har många i närområdet att ringa som jag nu vet har erfarenhet, i händelse av brand! Christian Rimpi, skogsförvaltare Jokkmokk Allmänningar.

– Kunskapen man får genom att göra naturvårdsbränning innebär en högre kompetens och gynnar framtida släckningsarbete. Annie Johansson. Kursledare, Kyllesjö Skog

Den huvudsakliga anledningen till att utföra naturvårdsbränningar är att gynna biologisk mångfald och hotade arter. I första hand är det hotade insekter som är beroende av bränd ved som gynnas. Men även hackspettar och andra fåglar gynnas. Vattnet som används vid släckningsarbetet kommer från närliggande vattendrag och innehåller inga tillsatser vilket är viktigt för miljön.

– Naturvårdsbränning gynnar mångfalden i skogen. Annie Johansson.

– Det känns extra roligt att både räddningstjänsten i Jokkmokk och Boden ville medverka. Christian Rimpi.

You May Also Like