VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
PROTOKOLL

Dag: 2010-05-27
Tid: kl. 18.00
Plats: Bokenskolans aula, Jokkmokk
Närvarande: 17 st.

Stämmoordförande Henry Hedman öppnar mötet.

§ 1
Fråga om stämmans behöriga utlysande

Förvaltaren presenterar utförd annonsering, mötet beslutar att förklara stämman behörigen utlyst.

§ 2
Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Tony Sundberg och Roger Fjellström.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd.

§ 4
Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2009

Skogsförvaltningens nettoresultat uppgår till 8 327 415 kronor. I förstärkt skogsvårdsutdelning har tidigare reserverats 2,6 Mkr.

Vid balansräkningen vid 2009 års slut uppgick värdet på tillgångar till 65 584 136 kronor vid årets slut, jämfört med 71 200 826 kronor vid 2008 års slut.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.
Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt förvaltaren för räkenskapsåret 2009.

§ 5
Reservatsinlösen

Förvaltaren presenterade framförhandlade reservatsinlösensförslag i områdena Pärlaudden, Påkevare, Hemberget och Tåresåive, med utbytesmark nord väst om Kielas (Tjerkisberget). Förvaltaren meddelade även föreslagen mellanlikvid (1 830 000 kronor), samt ett intyg från NVV att få tillgodoräkna erlagd mellanskillnad vid nästa markbytesaffär med NVV.
Stämman beslutar att godkänna föreslagna markbytesområden, samt föreslagen mellanlikvid.
§6
Vindkraft

Förvaltaren informerade stämman om att avtal är skrivna med Lapplands Energi och Kraftö Vind i området kring Messaure. Förhandlingar pågår med dessa samt WPD Scandinavia om vindkraftsetablering även i andra områden.

§7
Övriga frågor och delgivningar 

Förvaltaren informerade stämman följande:
– Ansökningar om bidrag skall inkomma senast 28/2 året efter utförd åtgärd.
– Marie-Louise Öhlund jobbar som sommarvikarie för Ellinor Westberg fram till 27/8-2010.
– Allmänningskontoret håller semesterstängt vecka 28-30.
– Sönderkörd ungskog i anslutning till Sårvats (vid Skabram). Informationsskyltar sätts upp.
– Älgavskjutning 2009 blev 11 vuxna + 1 kalv ovan odlingsgränsen (69%) samt 11 vuxna + 7 kalvar nedan odlingsgränsen (52%).
Jokkmokk 2010-05-27

Christian Rimpi
Allmänningsförvaltare

Justeras:

Henry Hedman 
Ordförande

Tony Sundberg

Roger Fjellström

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.