VÅRSTÄMMA, JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING
PROTOKOLL
Dag:
Tid:
Plats:
Närvarande:
2012-05-24
kl. 18.00
Bokenskolans aula, Jokkmokk
24 st.
Stämmoordförande Henry Hedman öppnar mötet.§ 1
Fråga om stämmans behöriga utlysande

Förvaltaren presenterar utförd annonsering, mötet beslutar att förklara stämman behörigen utlyst.

§ 2
Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Henry Jakobsson och Sten Eriksson.

§ 3
Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar godkänna utskriven röstlängd.

§ 4
Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen år 2011

Skogsförvaltaren sammanfattade innehållet i förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. Skogsförvaltningens nettoresultat uppgår till 12 259 593 kronor. I förstärkt skogsvårdsutdelning har reserverats 6,3 Mkr. Vid balansräkningen vid 2011 års slut uppgick värdet på tillgångar till 73 868 136 kronor vid årets slut, jämfört med 68 950 040 kronor vid 2010 års slut.

Stämman beslutar att godkänna den föreslagna utdelningen till delägarna.
Stämman beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse, samt ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt förvaltaren för räkenskapsåret 2011.

§ 5
Beowulf Mining/Jokkmokk Iron Mines

Fred Boman från Jokkmokk Iron Mines, samt konsulterna Per Boman anlitad geolog samt Hans Lindberg från Geo Vista informerade om de pågående undersökningarna vid järnmalmsfyndigheten i Kallak.
Bland annat gick man igenom processen från de första undersökningarna tills man når en gruvetablering.

Efter informationen kom delägarna med många intressanta frågor.
Då framkom bland annat

  • Att man borrar i 45 graders vinkel för att hitta kanterna för malmkroppen.
  • Att det är magnetit som järnmalmsfyndigheten består av.
  • Att det missade tillståndet berodde på en sen överklagan som man missade att svara på.
  • Att den beräknade mängden malm som kommer att brytas, sannolikt kommer uppgå till 5 – 10 miljoner ton/år, och att brytningstiden uppgår till minst 20 år.
  • Att kostnaden för borrning uppgår till ~1000 kr/ borrmeter.
  • Att en gruva med 5 000 000 tons malmbrytning genererar ~250 direkta arbetstillfällen.
  • Att markägaren har rätt till 1,5 promille av malmvärdet.

Efter att talarlistan var tom tackade delägarna för informationen.

§ 6
Övriga frågor och delgivningar 

Förvaltaren meddelade att Länsstyrelsen infört 100 kr i fällavgift på älg.

 

Jokkmokk 2012-05-24                           Justeras:

Henry Hedman                                       Christian Rimpi                  
Ordförande                                              Allmänningsförvaltare

 

Henry Jakobsson                                   Sten Eriksson

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.