ALLMÄNNINGSSTÄMMA

OBSERVERA ATT DET HANDLAR OM TVÅ KALLELSER!

Den första kallelsen handlar om EXTRASTÄMMAN den 5 november,

och den andra kallelsen avser ordinarie höststämma den 17 november

*************************************************************************************************

EXTRASTÄMMA

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till EXTRASTÄMMA
i Bokenskolans aula, Jokkmokk måndagen den 5 november 2018 kl. 18.00
för behandling och beslut i följande ärenden:

 

1. Val av justeringsmän
2. Genomgång av reservatsförslag (markområden samt värderingar)
3. Genomgång av markförvärv från Sveaskog (markområden samt värderingar)
4. Beslut om godkännande av framlagda reservatsförslag, markförvärvsområden samt
presenterade värderingar.

OBS!        Utövas rösträtt på stämman genom ombud skall skriftlig fullmakt medföras.

Jokkmokk 2018-10-19

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

***********************************************************************************************

ORDINARIE HÖSTSTÄMMA

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ORDINARIE HÖSTSTÄMMA
i Bokenskolans aula, Jokkmokk, lördagen den 17 november 2018 kl. 12.00
för behandling och beslut i följande ärenden:

DAGORDNING – JOKKMOKKS ALLMÄNNINGS HÖSTSTÄMMA, 2018

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av ordförande och vice ordförande i stämman för tiden till nästa höststämma
 5. Beslut om i vilken/vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma ska införas
 6. Reservatsbildning samt markförvärv från Sveaskog
 7. Information om möten rörande ”Nyckelbiotopsbegreppet/ Naturvärden i Nordvästra Sverige samt Skogsproduktion”
 8. Sveriges Allmänningsskogars Förbund, Karin Fällman
 9. Beslut om ersättning åt styrelsens ledamöter samt de av delägarna valda revisorerna
 10. Jaktfrågor
 11. Styrelsens förslag till ersättningsnormer
 12. Styrelsens budgetförslag för år 2019
 13. Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB år 2019
 14. Val av två revisorer och suppleanter för 2019 års räkenskaper
 15. Val av tre ledamöter i valberedningen för år 2019-2020
 16. Delgivningar och övriga frågor
  –    Jokkmokk Iron Mines
  –    Massmedia
  –    Information om Jokkmokk Log, Timmerhusproduktion

OBS!    Utövas rösträtt på stämman genom ombud skall skriftlig fullmakt medföras.

OBS!    Till årets middag kl. 19.00 på Hotell Akerlund, är såväl allmänningsdelägare
som dennes maka/make resp. fästmö/fästman välkommen.

Bindande förhandsanmälan om deltagande med namn skall göras
till Allmänningskontoret i Jokkmokk, tel. 0971/123 50
måndag den 12
och tisdag den 13 november mellan kl. 08.00-15.00.

Ev. återbud skall meddelas senast den 16 november.

Enligt stämmobeslut 2005 05 26 är middagen kostnadsfri.

OBS!   För anmäld som uteblir utan att lämna återbud kommer hela
             kuvertavgiften att debiteras.        

              Anmälda och inbjudna gäster anmäler sin ankomst vid entrén.

OBS!     Övernattning kan bokas direkt på Hotell Akerlund av dem som så önskar,
ange då att ni kommer till Allmänningsmiddagen!

 

Jokkmokk 2018-10-22

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

 

 

 

 

PROTOKOLL FRÅN SOCKENALLMÄNNINGENS STÄMMOR

 2004

Höststämman 2004-11-20
 2005
Vårstämman 2005-05-26
Höststämman 2005-11-19
 2006
Vårstämman 2006-06-01
Höststämman 2006-11-18
 2007
Vårstämman 2007-05-31
Höststämman 2007-11-17
 2008
Vårstämman 2008-05-29
Höststämman 2008-11-22
 2009
Vårstämman 2009-05-28
Höststämman 2009-11-21
 2010
Vårstämman 2010-05-27
Höststämman 2010-11-20
 2011
Vårstämman 2011-05-26
Höststämman 2011-11-19
 2012
Vårstämman 2012-05-24
Höststämman 2012-11-17
 2013
Vårstämman 2013-05-23
Höststämman 2013-11-23
 2014
Vårstämman 2014-05-21
Höststämman 2014-11-22
 2015
Vårstämman 2015-05-21
Höststämman 2015-11-21
 2016
Vårstämman 2016-05-25
Höststämman 2016-11-19
2017
Vårstämman 2017-05-30
Höststämman 2017-11-18
2018
Vårstämman 2018-05-31