ALLMÄNNINGSSTÄMMA

 

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie höststämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk lördagen den 18 november 2017 kl. 12.00  för behandling och beslut i följande ärenden:

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av ordförande och vice ordförande i stämman för tiden till nästa höststämma
 5. Beslut om i vilken/vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma ska införas
 1. Reservatsbildningen: Information om möte med Leif Ljungqvist, Sveaskogs förvaltare, Maria Tiricke, enhetschef Naturvårdsverket, samt markförvärv från Sveaskog
 2. Information om möten rörande ”Nyckelbiotopsbegreppet/ Naturvärden i Nordvästra Sverige samt Skogsproduktion”
 1. Beslut om ersättning åt styrelsens ledamöter samt de av delägarna valda revisorerna
 2. Jaktfrågor
 • Redovisning av älgjakten 2017
 1. Styrelsens förslag till ersättningsnormer
 2. Styrelsens budgetförslag för år 2018
 3. Val av en representant till årsmötet för Jokkmokks Allmänning AB år 2018
 4. Val av två styrelseledamöter och suppleanter för perioden 2018-2021
 5. Val av två revisorer och suppleanter för 2018 års räkenskaper
 6. Val av tre ledamöter i valberedningen för år 2018-2019
 7. Delgivningar och övriga frågor
 • Jokkmokk Iron Mines
 • Motorsågskurs
 • Massmedia
 • PEFC-Certifiering
 • Information om Alppisalvos OY, Timmerhusproduktion
 • Sveriges Allmänningsskogars förbund

Dagordning, budgetförslag, valberedningens förslag samt motioner finns att ta del av på Allmänningskontoret i Jokkmokk, eller på vår hemsida www.allmanningen.se  

OBS!  Utövas rösträtt på stämman genom ombud skall skriftlig fullmakt medföras.

OBS!  Till årets middag kl. 19.00 på Hotell Jokkmokk, är såväl allmänningsdelägare som dennes maka/make resp. fästmö/fästman välkommen.

Bindande förhandsanmälan om deltagande med namn skall göras till Allmänningskontoret
i Jokkmokk, tel. 0971/123 50 måndag den
13 och tisdag den 14 november mellan kl. 08.00-15.00.
Ev. återbud
skall meddelas senast den 17 november.

            Enligt stämmobeslut 2005 05 26 är middagen kostnadsfri.

OBS!  För anmäld som uteblir utan att lämna återbud kommer hela kuvertavgiften att debiteras.        

            Anmälda och inbjudna gäster anmäler sin ankomst vid entrén.

OBS!  Övernattning kan bokas direkt på Hotell Jokkmokk av dem som så önskar, ange då att ni kommer till Allmänningsmiddagen!

Jokkmokk 2017-10-27

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

 

 

 

 

PROTOKOLL FRÅN SOCKENALLMÄNNINGENS STÄMMOR

 2004

Höststämman 2004-11-20
 2005
Vårstämman 2005-05-26
Höststämman 2005-11-19
 2006
Vårstämman 2006-06-01
Höststämman 2006-11-18
 2007
Vårstämman 2007-05-31
Höststämman 2007-11-17
 2008
Vårstämman 2008-05-29
Höststämman 2008-11-22
 2009
Vårstämman 2009-05-28
Höststämman 2009-11-21
 2010
Vårstämman 2010-05-27
Höststämman 2010-11-20
 2011
Vårstämman 2011-05-26
Höststämman 2011-11-19
 2012
Vårstämman 2012-05-24
Höststämman 2012-11-17
 2013
Vårstämman 2013-05-23
Höststämman 2013-11-23
 2014
Vårstämman 2014-05-21
Höststämman 2014-11-22
 2015
Vårstämman 2015-05-21
Höststämman 2015-11-21
 2016
Vårstämman 2016-05-25
Höststämman 2016-11-19
 2017
Vårstämman 2017-05-30