Äger du din fastighet tillsammans med minst 2 andra personer?

Då träder ”ställföreträdarlagen” in, och ni måste tillsammans utse en ställföreträdare för fastigheten. Denne kommer att fungera som fastighetens ”bank” och adress.

Ställföreträdarlagen innebär i korthet att alla ersättningar och bidrag som söks för fastigheten kommer att skickas till den person ni gemensamt utsett att vara fastighetens ställföreträdare. Denne kommer dessutom att få kontrolluppgiften för hela fastigheten.

Allmänningsstämman har informerats om att de eventuella bidrag eller utdelningar till fastigheter där man inte utsett ställföreträdare skall ”frysa inne”.

Under januari månad skall ställföreträdaren upprätta en förteckning över fastighetens ägare, och hur mycket var och en ska ta upp som inkomst respektive utgift för fastigheten.  En kopia av förteckningen skall senast 31 januari skickas till alla delägarna i fastigheten så att var och en kan deklarera sin personliga andel.  Ställföreträdaren får t ex fastighetens kontrolluppgift från Allmänningen förtryckt på sin deklaration, och ska då stryka över den felaktiga siffran och istället redovisa sin egen personliga andel av de eventuella bidrag eller ersättningar som fastigheten fått.

Denna länk tar dig till lydelsen i ”ställföreträdarlagen”.

Här har du också möjlighet att ladda ner blanketten Anmälan om ställföreträdare i PDF-format.  För att kunna öppna länken behöver du Adobe Reader som du kan ladda ner här