KALLELSE

 

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma som kommer att ske på torsdagen den 9 juni, kl 18:00 för behandling och beslut i följande ärenden:

 

DAGORDNING

JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS

VÅRSTÄMMA  2022

 

 

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande

 

  1. Val av två justeringsmän

 

  1. Godkännande av röstlängd

 

  1. Godkännande av dagordning

 

  1. Förvaltnings- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021

 

  1. Förslag till nytt reglemente

– Arbetsgrupp

 

  1. Ungdomsjakt, förslag

 

  1. Övriga frågor

– Information för delägare om lagen om Allmänningsskogar, ASKL och reglementet

 

 

 

 

 

 

You May Also Like