JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGSSTÄMMA

 

 

 

Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma, tisdagen den 31 maj 2021 kl. 18.00 på Allmänningskontoret för beslut i följande ärenden:

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2021
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Övriga frågor och delgivningar

 

OBS!

På hemsidan under sidan NYBYGGESALLMÄNNINGEN, läs stämmoprotokoll (längst ner under stämmoprotokollen) hittar ni Årsredovisningen för år 2021.

 

Anmälan:

mirja@allmanningen.se

alt.

0971-123 50

 

 

Jokkmokk 2022-05-05

STYRELSEN

 

 

 

 

 

You May Also Like