KALLELSE & DAGORDNING JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS EXTRASTÄMMA

 

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till extrastämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk torsdagen den 11 november 2021 kl. 18.00 för behandling och beslut i följande ärenden:

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  • Godkännande av röstlängd
  1. Fastighetsförsäljning: del av Vajkijaur 3:18 samt del av Vajkijaur 1:4

 

Dagordning finns att ta del av på Allmänningskontoret i Jokkmokk, eller på vår hemsida www.allmanningen.se  

 

OBS!               Utövas rösträtt på stämman genom ombud skall skriftlig fullmakt medföras.

 

info@allmanningen.se

0971-123 50

 

 

 

 

Jokkmokk 2021-10-22

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

You May Also Like