KALLELSE TILL SOCKENALLMÄNNINGENS VÅRSTÄMMA 10 JUNI 2021

OBS!

På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon. Allt för att minimera risken för smittspridning.

Vid stämman kommer endast reglementsenliga ärenden att avhandlas, detta innebär att alla motioner, såväl nyinkomna som bordlagda, istället kommer att behandlas på höststämman 2021.

 

 

Du måste föranmäla dig till Allmänningskontoret, då du även får de uppgifter du behöver för att delta på mötet!

 

Anmälan:

info@allmanningen.se

alt.

0971-123 50

 

På hemsidan finns hittar du snart: dagordning, bokslut, fullmaktsformulär

 

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma som kommer att ske

via telefon, torsdagen den 10 juni, kl 18:00 för behandling och beslut i följande ärenden:

 

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Förvaltnings- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
  6. Val av två personer till valberedningen (2021-2024)
  7. Övriga frågor

– Ekopark Uppa

– Skogsutredningen, Nicklas Samils

 

 

You May Also Like