JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGSSTÄMMA

 

OBS!

På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon.

 

Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma, onsdagen den 19 maj 2021 kl. 18.00 för beslut i följande ärenden:

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2020
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Övriga frågor och delgivningar

 

OBS!

För att minimera risken för smittspridning sker stämman via telefon. På hemsidan finns hittar ni: dagordning, bokslut, fullmakt

 

Vid anmälan erhåller ni inloggningsuppgifter till stämman.

 

Anmälan:

mirja@allmanningen.se

alt.

0971-123 50

 

 

Jokkmokk 2021-05-05

STYRELSEN

 

 

You May Also Like