Idag blev det klart att det finska företaget Alppisalvos OY flyttar sin produktion av exklusiva trähus från Hyrynsalmi i östra Finland till Jokkmokk. Det var främst tillgången till högkvalitativ råvara som styrde valet av etableringsort, men även ett positivt bemötande från kommunen och Jokkmokks Allmänning.  

Paret Päivi Sainio Rohner och Meinrad Rohner driver tillsammans företaget Alppisalvos OY som tillverkar kundunika timrade trähus. Företagarparet besitter tillsammans mer än tjugo års erfarenhet från branschen och har drivit sin verksamhet sedan 1997 i Schweiz, 2004 flyttade de verksamheten till Finland. I vintras påbörjades arbetet med att leta efter alternativa etableringsorter då den specifika kvalitén på råvara minskade i Finland.

-Vi har tidigare varit intresserade av norra Sverige, eftersom att det finns en levande ekonomi och turism här. Vi tror även att det kan finnas en efterfrågan på våra produkter och att de passar in i den vackra miljön här i Norrbotten, säger Meinrad.

Något som även lockade det naturintresserade paret var närheten till fjällen, ett rikt kulturliv och sättet att leva på i Jokkmokk.

-Vi tycker att Jokkmokk är ett bra ställe att leva och bo på. Vi har blivit fantastiskt bra bemötta av både kommunen och Jokkmokks Allmänning, det känns väldigt tryggt och välkomnande, säger Päivi.

Företaget genomsyras av ett gediget hantverk och ett långsiktigt värnande om miljön. En kubikmeter timmer tar tio till femton arbetstimmar att bearbeta. Alppisalvos OY väljer ut timmer av hög kvalité och har nischat sig mot individanpassat byggande, där kundens önskemål är i fokus.

-Vi kommer inte att massproducera på något sätt, vår vision är att ta tillvara på de träd som annars skulle ha gått till industriellt bruk och använda dem i vackra, hälsosamma timmerhus utan kemiska tillsatser, säger Meinrad.

Alppisalvos OY räknar med att företaget ska öppna upp sin verksamhet inom ett år i Jokkmokk. Till dess kommer de att färdigställa sina beställningar i Hyrynsalmi.

En värdefull etablering för Jokkmokks kommun

Alppisalvos OY kommer att upprätta sin nya träförädlingsanläggning på det gamla sågverksområdet i Jokkmokk. För cirka ett och ett halvt år sedan tog kommunen ett beslut om att påbörja en upprustning av området med syftet att attrahera fler företagsetableringar.

-Det visar att vi gjorde rätt prioritering. Vår ambition är att fortsätta attrahera företag inom förädlingsindustrin till Jokkmokk, säger Robert Bernhardsson kommunalråd i Jokkmokk.

Vad betyder etableringen för Jokkmokk?

-Det är väldigt glädjande för oss och leder till direkta och indirekta arbetstillfällen i Jokkmokk. Denna typ av husproduktion kan även ge kringeffekter och stimulera aktörer inom besöksnäringen, säger Bernhardsson.

Långsiktig satsning tillsammans med Jokkmokks Allmänning

I och med etableringen av Alppisalvos OY inleds även ett långsiktigt samarbete med försörjning av högkvalitativ skogsråvara från Jokkmokks Allmänning.

Vad innebär detta för Jokkmokks Allmänning?

-Det känns även roligt att kunna erbjuda dem möjligheten att förvärva merparten av sitt virkesbehov från våra högkvalitativa skogar. Dessutom känns det speciellt roligt att förädlingen av vår råvara sker på plats i Jokkmokk och skapar nya arbetstillfällen på orten, säger Christian Rimpi, Allmänningens förvaltare.

-Äntligen får vi prata skogsproduktion och vidareförädling, inte bara reservat och reservatsbildning här i Jokkmokk.

You May Also Like