Här kommer en uppdatering om sommarens bränder på Allmänningen:

Jokkmokks Allmänning har drabbats av tre bränder hitintills under 2018. utav dessa ligger två på Sockenallmänningen och en på Nybyggesallmänningen.

På Sockenallmänningen blev det första brandområdet fem hektar och bestod av yngre och äldre blandskog. Detta område ligger strax öster om Sudok, det andra brandområdet ligger strax söder om Korvo och är en halv hektar stort. Det beståndet bestod av äldre tallskog.

Jokkmokks Nybyggesallmänning drabbades av en större brand vid Fällberget. Denna brand drabbade flera markägare. Totalt brann drygt 40 hektar, varav ungefär 20 hektar på Nybyggesallmänningen. Av detta var uppskattningsvis 5 hektar gammal tallskog och 15 hektar yngre tallskog.

Givetvis känner man sig mycket pressad när man har vetskap om en pågående brand en sådan här torr och varm sommar, men vi får vara glada att inte bränderna inte orsakat några dödsfall eller att några hus brunnit upp. Visserligen har jag kännedom om ett olycksfall under släcknings- och eftersläckningsarbetet, och det är givetvis alltid tråkigt och beklagligt.

Jag tycker att vi trots dessa tre bränder kan känna oss nöjda med att det inte blev värre.

För vår del fungerade eftersläckningsarbetet mycket bra, och det kändes mycket skönt att vi hade genomfört utbildningen i Naturvårdsbränning i våras. Såväl kommunikationen internt som kommunikationen gentemot räddningstjänsten har fungerat mycket bra.

Till hösten får vi sedan sätta oss ned tillsammans med räddningstjänsten och de andra skogsbolagen och utvärdera hur släckningsarbetet gått, vad som fungerat bra och vad som kunnat göras bättre.

Hoppas dock att nästa sommar blir lindrigare ur ett skogsbrandsperspektiv.

Christian Rimpi

Länk till artikel i The Guardian (Engelska)

Artikel i The Guardian

You May Also Like