Under våren kommer Jokkmokks Allmänning via Christian Rimpi att representera Norrbottens- och Västerbottens Allmänningsskogar, samt besparingsskogarna i Dalarna i ett samverkansprojekt initierat av Skogsstyrelsen på direktuppdrag av regeringen. Projektet syftar till ett tydligare ställningstagande för ökad skogsproduktion i Sverige samt att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras.

Sverige behöver fler förnybara resurser för att kunna klara av omställningen till ett fossilfritt samhälle, bland annat i form av träråvara. Därför kommer det i framtiden att behövas mer skog. Enligt skogsstyrelsen finns det inga tvivel om att skogsproduktionen går att öka, däremot att det måste göras inom ramarna för skogspolitiken och rådande hållbarhetskrav, både ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Tanken är enligt skogsstyrelsen att bilda ett antal grupper som arbetar vidare med ett tydligare ställningstagande och mål för skogsproduktionen, samt vilka åtgärder som behöver genomföras. Den första samverkansträffen ägde rum den 20 januari 2017.

Läs mer om projektet här:

 

You May Also Like