Syskonen Anna-Lena Wiklund- Rippert  och Johan Wiklund driver sedan år 2008 företaget C/O Gerd. Med råvaror från Jokkmokks skogar och mark producerar företaget en ekologisk hudvårdsserie som fått rejält fäste på den konkurrensintensiva skönhetsmarknaden. Just nu förbereder sig duon för en stor internationell lansering som gör att fabriken i Jokkmokk ska byggas om för att klara en tiodubblad produktionskapacitet i slutet av månadsskiftet.

Anna-Lena och Johan är båda från Jokkmokk där de tidigare var entreprenörer inom hudvård och kosmetik. De fick en gemensam idé om att skapa en egen hudvårdsserie som skulle vara bra för människa, natur och tillverkas på plats i Jokkmokk.

        För oss har det alltid varit otroligt viktigt att driva företaget efter våra kärnvärden om äkthet, värnande om natur, djur och människa. En annan viktig aspekt att förädla varorna på plats istället för att skicka iväg dem, säger Johan.

Fabriken i Jokkmokk sysselsätter sex stycken heltidsarbetande personer. Under åren 2010-2013 genomgick bolaget en tillväxtfas där det behövdes extra tillskott av kapital. I samband med detta gick Jokkmokks Allmänning AB in som finansiärer för att hjälpa C/O Gerd vidare i sin satsning.

        Vi fick förmånliga lånevillkor under en period då vi behövde växa med nytt kapital. Jokkmokks Allmänning AB delar vårt intresse gällande Norrbottens tillväxt och blomstring, samt jobbar för att utveckla bygden, förklarar Anna-Lena. 

C/O Gerd har en tydlig målbild om att bli ett naturligt, ekologiskt och ledande hudvårdsmärke i världsklass. Detta finns förankrat i en stark tillväxtplan. Det främsta målet har dock alltid varit, och förblir, enligt syskonparet varit att utveckla norra Norrlands inland genom att förädla varor på plats istället för att skicka iväg dem.

You May Also Like