Den 10 mars gick skogsstyrelsen ut med nyheten att de pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Uppehållet gäller tills vidare och omfattar fjällkommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen samt delar av Torsby kommun. 

Anledningen till uppehållet är att Skogsstyrelsen anser att de hamnat i komplicerade gränsdragningssituationer som riskerar att få konsekvenser för markägare och miljö. Både i avseende av ekonomi och höga naturvärden. Enligt Herman Sundqvist, generaldirektör på skogsstyrelsen har metodiken för inventering av nyckelbiotoper i huvudsak utvecklats för förhållanden i södra och mellersta Sverige där skogen brukats under en längre tid och biotoperna går lättare att avskilja. I norra Sverige ser förhållandena annorlunda ut, då det finns större sammanhängande arealer med äldre skog, samt annan typ av brukningshistorik. Detta medför att nyckelbiotopsbegreppet är svårt att tillämpa och att osäkerheten för bedömning blir stor.

Skogsstyrelsen kommer att använda uppehållet till att utforma ett utvecklat och långsiktigt arbetssätt för öka kännedom och bedömning kring höga naturvärden i nordvästra Sverige, samt göra avvägningar mellan skogspolitikens miljö- och produktionsmål.

Jokkmokks Allmänning ingår i samverkansgruppen för nyckelbiotoper initierad av Skogsstyrelsen tillsammans med skogsföretag, markägare och miljörörelsen. Christian Rimpi, allmänningsförvaltare vid Jokkmokks Allmänning företräder allmänningsskogarna i Norr- och Västerbotten i frågan.

– Jag hoppas att utredningen möjliggör ett fortsatt ansvarsfullt brukande av våra produktionsskogar. Något som har varit svårt på grund av nyckelbiotopsbegreppet tidigare, säger Rimpi.

Läs mer om ämnet

Skogsstyrelsen

NSD 170317

You May Also Like