Norrbottens Allmänningsskogar, Västerbottens Allmänningsskogar samt Besparingsskogarna i Dalarna går samman och bildar ett gemensamt förbund, Sveriges Allmänningsskogars Förbund. Det nybildade förbundet företräder mer än 800 000 hektar skog och ägs av 30 000 privata skogsägare i Sveriges inland. Förutom delaktighet i de gemensamt ägda skogarna enligt ovan äger dessa skogsägare cirka 1,6 miljoner hektar skog enskilt. Totalt sett kommer förbundet att representera 3,2 miljoner hektar, vilket motsvarar 13,6 % av Sveriges produktiva skogsmark.

Genom att mobilisera samlad erfarenhet och arealer vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk, på den politiska dagordningen.

-Vi vill belysa de skogspolitiska frågorna, det är samma utmaningar hos oss i Dalarna som i norra Sverige. Idag har vi stora svårigheter med att fortsätta bedriva det hållbara skogsbruket på grund av de stora arealer som avsätts till skogsvård. Vi efterlyser en balans mellan skogsproduktion och skogsvård, säger Per-Erik Wiik, ordförande i Sveriges Allmänningars förbunds interimsstyrelse.

Vad händer härnäst?

-Den tjugoandra januari 2018 tillsätts en ordinarie styrelse till förbundet. I denna styrelse kommer dalarnas besparingsskogar, Norrbotten -och Västerbottens Allmänningsskogar tillsammans ha två representanter vardera, förklarar Wiik.

I samband med detta kommer Sveriges Allmänningsskogars förbund inledningsvis att rekrytera en Näringspolitisk Talesperson. Tjänsten blir direkt underställd styrelsen med uppdraget att föra Allmänningarnas- och Besparingsskogarnas talan i näringspolitiska frågor på såväl lokal, regional – som riksnivå.

Interimsstyrelse

Per-Erik Wiik                             Ordförande, (Orsa Besparingsskog)

Anders Mattsson                       Vice ordförande

Ulf Andersson                            Styrelseledamot

Anders Pettersson                     Ledamot

Christan Rimpi                          Ledamot, Talesperson för Sveriges Allmänningsskogars Förbund

You May Also Like