Nyhetskanalen TV4 uppmärksammade under förra veckan Albin Holmberg, delägare i Sorsele Övre Allmänningsskog, i ett videoreportage om konsekvenserna med avverkningsförbud av fjällnära skog. Albin Holmberg är en av tusentals drabbade privata skogsägare som hamnar i en privatekonomisk utsatt position till följd av en otydlig lagstiftning om hur den fjällnära skogen får avverkas.  Klippet visar ett inslag från Akkaliden i Västerbotten, där det växer fjällnära skog som nu riskerar att bli klassificerad som värdelös.

Situationen är inte obekant för Västerbottens Allmänningsskogar, som har arbetat med att lyfta frågan under många års tid. Fram till och med år 2015 utfärdades inga formella avverkningsförbud på fjällnära skog därför att det saknades pengar att ersätta den enskilda skogsägaren med. Men från och med 2015 har ett flertal skogsägare fått avslag på sina avverkningsförfrågningar utan ersättning.

Anders Pettersson jobbar som allmänningsförvaltare på Tärna-Stensele- och Sorsele Övre Allmänningsskog och medverkar i nyhetsinslaget om Akkaliden.

Hur påverkar detta era skogsägare?

-Hälften av vårt skogsbestånd går i dagsläget inte att bruka, det påverkar alla allmänningar i Västerbotten, i Dorotea är siffran så hög som 100% när det gäller skyddad mark. För den enskilde skogsägaren så får det katastrofala följder, inte minst när bankerna börjar att tvivla på att se skogen som en säker tillgång.

Vad händer framöver?

-Ja, det återstår att se. Vi jobbar med att lyfta frågan på ett politiskt plan och företräder våra skogsägare så långt det är möjligt. Den nya inventeringen av nyckelbiotoper som startar under 2018 kommer att leda till stora bekymmer för de privata ägarna av fjällnära skogar om det inte leder till några konkreta lösningar.

Vad tycker du om situationen?

-Jag anser att detta är ett rättsövergrepp av stora mått och kan inte förstå hur man kan plocka av människor deras egendom på detta sätt. För Albin Holmberg så handlar det om en privatekonomisk smäll med värden omkring miljonen, det är fruktansvärt tragiskt.

Tisdag den 11/1 visades även ett uppföjningsklipp på reportaget : Infekterad tvist om skogen i fjällen

Här kan du se filmen om Jokkmokks Allmänning Är det hållbara skogsbruket i Norrbotten hotat?

 

You May Also Like