ALLMÄNNINGSSTÄMMA

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma som kommer att ske via telefon, onsdagen den 10 juni, kl 16:00

OBS!

På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon. Vid stämman kommer endast reglementsenliga ärenden att avhandlas, detta innebär att alla motioner, såväl nyinkomna som bordlagda, istället kommer att behandlas på höststämman 2020. Allt för att minimera risken för smittspridning.

Du måste föranmäla dig till Allmänningskontoret, då du även får de uppgifter du behöver för att delta på mötet!

Anmälan:

mirja@allmanningen.se

alt.

0971-123 50

för behandling och beslut i följande ärenden:

På Delägarnas hemsidan finns hittar ni: dagordning, bokslut, fullmakt

Anmälan:

mirja@allmanningen.se

alt.

0971-123 50

 

 

Jokkmokk 2019-04-22

STYRELSEN

You May Also Like