Nyligen startade det nationella skogsprogrammet, för att lyfta skogens värden och möjligheter på nationellt plan. Som ett led i detta startar nu även det regionala skogsprogrammet i Norrbotten.


”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt

i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”

För att klara omställningen till en cirkulär bioekonomi måste vi nyttja vår förnyelsebara råvara
– skogen – på bästa möjliga sätt!

I de inledande talen lyfte Staffan Norin, Skogsstyrelsen:
– Ökad produktion ger ökad klimatnytta!

Norrbottens landshövding Björn Nilsson påpekade i sitt inledande tal:
– Skogen/ skogsnäringen står för 30 % av Sveriges nettoexportvärde. Skogen är viktig för Sverige!

Skogen rymmer många aktörer och intressen. Däribland biologisk mångfald, vindkraft, gruvnäring, rennäring, turism, friluftsliv.

Jag ser med förhoppning fram emot att få vara med i arbetet med att lyfta skogens värden för Norrbotten och Sverige i framtiden.

You May Also Like