Jokkmokks Allmänning och MW Group i samarbete för modernt och effektivt skogsbruk

Med samarbetet går skogsbolaget Jokkmokks Allmänning i bräschen för nästa generations skogsbruk. Ett innovativt arbetssätt gör det möjligt att inventera skog och skapa skogsbruksplaner som är både kostnadsbesparande, tidseffektiva och miljöfrämjande. Samtidigt visar Jokkmokks Allmänning att man är en innovativ men också långsiktig och ansvarstagande aktör.

Metoden utgörs av avancerad drönarteknik med förmåga att samla stora och viktiga datamängder om skogens komposition. Datamaterialet kan sedan användas för att dra flertalet, för skogsbruket, viktiga slutsatser.

  • Vi vill fortsätta bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt och den här satsningen är då helt rätt. Och med vårt långsiktiga perspektiv vill vi driva både utvecklingen och branschen framåt, säger Christian Rimpi, allmänningsförvaltare, Jokkmokks Allmänning.

 

Genom att enkelt och kostnadseffektivt kunna samla in data om skogsområden blir det möjligt att hålla skogsbruksplaner bättre uppdaterade. Jämfört med där man använder sig av vanliga flygplan ger metoden en ökad precision och data med högre kvalitet.

  • Effektiviteten ökar när vi får tillgång till rätt information om skogen. Men effektivitet handlar inte enbart om ekonomiska värden utan om mycket mer än så. Optimerad avverkning gör att vi både kan värna ekologiska värden och känsliga biotoper bättre, fortsätter Christian Rimpi.

Det är inte bara stammars tjocklek och skogens täthet som blir känd med metoden. Det blir också möjligt att göra en bedömning av bärigheten i marken runt ett skogsparti. Information som är avgörande när dyra skogsmaskiner ska ta sig fram till avverkningsområdet.

  • Vi är mycket glada över det här samarbetet som kommer utveckla Jokkmokks Allmännings avverkning men även hela skogsindustrin som helhet. En industri vars exportvärde uppgår till 150 miljarder och sysselsätter 120 000 personer. Det är häftigt att hitta nya användningsområden för innovativ teknik och hur vår spetskompetens kan bidra till att vi använder våra skogar bättre. Med den svenska Allemansrätten är det här något som berör oss alla! säger Mikael Karlsson, MW Group.

Jokkmokks Allmänning bildades den 27 november år 1886. En viktig funktion för Allmänningen har historiskt sett varit att låta den skogliga tillväxten gynna bygden med avkastning från såld skog. Idag uppgår Allmänningens areal till ca 81 000 ha, varav närmare 70 000 ha är produktiv skogsmark. Allmänningen betalar årligen ut ca 5,5 – 6,0 miljoner kronor till delägare och intressanta bygdeprojekt.

Den nya tekniken som används vid inventeringen görs möjlig genom samarbetet mellan Jokkmokks Allmänning och MW Group tillsammans med underleverantören Arbonaut.

För mer information, vänligen kontakta;

Christoffer Hökmark, presskontakt

christoffer.hokmark@mwgroup.se
0706 – 409244

info@mwgroup.se

Jokkmokks Allmänning
Christian Rimpi

info@allmanningen.se

070 – 567 87 81

You May Also Like