Just nu planteras det för framtiden i Jokkmokks Allmännings skogar. Under en fem veckor lång period återplanteras flera avverkningsområden i Jokkmokkstrakten. Två arbetslag bestående av sju personer har fått en sommaranställning via Jokkmokks Sockenallmänning för att plantera skogsplantor. 

Skogsplantering är ett sätt för att skapa ny produktiv skog, efter en föryngringsavverkning. Innan planteringen utförs en så kallad markberedning för att ge plantorna goda tillväxtmöjligheter. Plantorna sätts med ett planteringsrör på de högsta punkterna i marken och trampas till med foten.

Det är ett fysiskt krävande arbete i terräng med mygg och temperaturväxlingar. Lönemodellen är ackordsbaserad, något som motiverar Alice Selberg som gör sin tredje säsong som skogsplantör åt Allmänningen.

-Jag gillar att jobba med skogsplantering, man får vara ute i naturen och slipper jobba kvällar och helger. Sedan så är det bra betalt också.

Kommer du att söka jobbet även nästa år?

-Ja, det kan nog bli så. Förra året sa jag ”å, gud vad skönt att det är slut” men jag kom tillbaka ändå, skrattar Alice.

Från Jokkmokks Allmännings sida ser man skogsplanteringen som en del i den samhällsnytta som det innebär att kunna erbjuda lokala sommarjobb för ungdomar. Per Söderberg jobbar som skötselansvarig på Allmänningen och ansvarar över sommarens plantering.

-Vi har alltid haft egna plantörer, även om vi också anlitat lokala entreprenörer för våra föryngringsåtgärder. I år har vi dock valt att öka andelen egna plantörer för att säkerställa att jobben går till våra ungdomar i Jokkmokk.

Får ni in många ansökningar till jobben?

-Ja, vi får in ett stort antal ansökningar varje år. Det är svårt att välja ut vilka som vi ska anställa, sedan faller tyvärr en del bort efter ett par dagar eller veckor då de tycker att arbetet är för tungt, förklarar Per.

Mohammad Sleiman, Abdid Salam och Mohammed Zakario arbetar sitt första år som skogsplantörer åt Jokkmokks Allmänning. De har hunnit med en veckas arbete i skogen och börjar få in rutinen för arbetet. Mohammed Zakario fyller nitton år till hösten och har tidigare sökt jobbet som skogsplantör vid två tillfällen.

-Det är svårt, jättesvårt faktiskt att plantera skog. Men jag är jätteglad att jag fått jobbet, det är det bästa jobbet jag haft och det passar mig, förklarar han och trampar samtidigt till en skogsplanta med foten.

Abdid Salam arbetade sin första dag i skogen för drygt en vecka sedan och instämmer med Mohammed om att skogsplantering kräver övning.

-Det var svårt från början, men nu känns det bättre, säger Abdid.

Vad är det bästa med jobbet?

-Det bästa med jobbet är att jag får vara ute och tjäna pengar. Till hösten tänker jag använda lite av pengarna för att besöka mina vänner i Göteborg och Stockholm. Sen så gillar jag Jokkmokk, det är en bra by att bo i. Jag känner alla i Jokkmokk, alla känner alla i Jokkmokk, avslutar Abdid.

You May Also Like