Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk, onsdagen den 22 maj 2018, kl. 18.00 för behandling och beslut i följande ärenden:

 

  • Avtackning Ellan
  • Presentation Mirja

 

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande

 

  1. Val av två justeringsmän

 

  1. Godkännande av röstlängd

 

  1. Reservatsinlösen / Markförvärv Sveaskog

– Möte med Naturvårdsverket, Sveaskog och Länsstyrelsen

– Film, Storskogen / Skydda skogen

– Ekopark

 

  1. Media, Varför är det viktigt och vad gör vi?

 

  1. Förvaltnings- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018

 

  1. Övriga frågor och delgivningar

Näringspolitiskt arbete &

  Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Jokkmokks Allmänning AB; Nya och pågående samarbeten

Information om Nordenskiöldsloppet

You May Also Like