Två viktiga dagar i Stockholm som representant för Sveriges Allmänningsskogars Förbund.
Igår Skogsproduktion idag Nationella Skogsprogrammet.

En av de viktigaste frågorna vi måste jobba med är jämställdhetsarbetet, såväl i branschen som på de egna arbetsplatserna.
-Vad kan du göra?
Vi har en lång väg att vandra, men en början är att rannsaka sig själv, fundera vilka värderingar Du står för och bestämma dig för hur Du agerar!

You May Also Like