Naturvårdsverket har nu meddelat att Lantmäteriet skall påbörja förrättningsarbetet för alla reservat och ersättningsmarker.

Efter markavyttring och förvärv ser Allmänningens skogsinnehav ut enligt nedan:

 

Produktiv skogsmark:                                        69 500 ha

Impediment (lågproduktiv skogsmark):         18 000 ha

Totalt innehav (inkl. vatten):                            95 000 ha

 

-Nu när det nya skogsinnehavet är på plats har vi påbörjat arbetet med att göra en avverkningsberäkning.

En avverkningsberäkning innebär att utifrån skogstillståndet gör en beräkning av möjlig framtida avverkningsvolym, slutavverkning respektive gallring. Dock är det upp till oss att ta ställning till hur mycket vi kommer att avverka.

Vi är dessutom på väg att införskaffa ett nytt GIS-program för vårt markinnehav, där kommer hela skogsinnehavet finnas samlat digitalt. Vi kommer även att uppdatera vår server.

You May Also Like