Jokkmokks Nybyggesallmänning bildades 1918 vid en särskild avvittring av odisponerade kronoöverloppsmarker för de nybyggen som tillkommit efter den stora avvittringen i slutet av 1800-talet och som låg till grund för Jokkmokks Sockenallmänning. Vid denna särskilda avvittring tillkom också extra mark för att nybyggena även skulle kunna bli delägare i Jokkmokks Sockenallmänning. Nybyggesallmänningens verksamhet regleras genom en särskild allmänningslag samt ett upprättat reglemente.

Allmänningsstämmor hålls två ggr/år. Vårstämman hålls vanligtvis i slutet av maj, och höststämman hålls i slutet av november varje år.

Nybyggesallmänningens areal är 1643 ha varav produktiv skogsmark är 1382 ha, med ett virkesförråd om ~ 175 000 m3sk.

Antalet delägarfastigheter är 43 st.

 


 

 


 

PROTOKOLL FRÅN NYBYGGESALLMÄNNINGENS STÄMMOR

 

2004

Höststämman 2004-11-19
2005
Vårstämman 2005-05-26
Höststämman 2005-11-18
2006
Vårstämman 2006-06-07
Höststämman 2006-11-17
2007
Vårstämman 2007-05-31
Höststämman 2007-11-17
2008
Vårstämman 2008-06-02
Höststämman 2008-11-26
2009
Vårstämman 2009-06-02
Höststämman 2009-11-23
2010
Vårstämman 2010-06-02
Höststämman 2010-11-24
2011
Vårstämman 2011-05-25
Höststämman 2011-11-29
2012
Vårstämman 2012-05-22
Höststämman 2012-11-22
2013
Vårstämman 2013-05-21
Höststämman 2013-11-26
2014
Vårstämman 2014-05-15
Höststämman 2014-11-26
 2015
Vårstämman 2015-05-21
Höststämman 2015-11-24
2016
Vårstämman 2016-05-17
Höststämman 2016-11-24
2017
Vårstämman 2017-05-18
Höststämman 2017-11-20
2018
Vårstämman 2018-05-23
Höststämman 2018-11-27
2019