Jokkmokks Allmänning AB är ett dotterbolag till Allmänningen som verkar för att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag i Jokkmokk. Syftet är att stimulera nyföretagande, främja tillväxten och näringslivsutvecklingen på orten. Jokkmokks Allmänning AB investerar i objekt som uppfyller dessa premisser. För närvarande har Jokkmokks Allmänning AB ett aktivt samarbete med K&M In Bageri och Lanthandel samt Kåbdalis Skidliftar.