Den 27 och 28 juni hölls exkursionsdagar i Jokkmokks Kommun där samverkan i arbetet med nyckelbiotoper i nordvästra Sverige stod på dagordningen.

Jokkmokks Allmänning var värd den 27/6, där exkursionsobjekten låg ovan den ”fjällnära-gränsen”.

Sveaskog var markvärdar den 28/6, med exkursionsobjekt några mil öster om Jokkmokk.

Johan Wester som är ansvarig för processen står med handen vid hakan.
Lars Ambrosiusson (gul keps) vidgar diskussionen.

Under exkursionsdagarna gick Skogsstyrelsen igenom den utvecklade Nyckelbiotopsmetoden för nordvästra Sverige.

Även min mening är att man nått en god bit, i arbetet med att hitta en Nyckelbiotopsdefinition som även passar nordvästra Sverige. -Christian Rimpi

Pressrelease från Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/bredare-samverkan-om-nyckelbiotoper/

You May Also Like