ALLMÄNNINGSSTÄMMA

Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk, tisdagen den 30 maj 2017 kl. 18.00 för behandling och beslut i följande ärenden:

 • Information om Nordenskiöldsloppet
  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Förvaltnings- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016
  5. Reservatsinlösen / Ersättningsmark  – Möte med Näringsdepartementet, Naturvårdsverket,   Sveaskog och Länsstyrelsen
  6.
  Övriga frågor och delgivningar

 

Jokkmokk 2017-04-27

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

 

 

 

PROTOKOLL FRÅN SOCKENALLMÄNNINGENS STÄMMOR

 2004

Höststämman 2004-11-20
 2005
Vårstämman 2005-05-26
Höststämman 2005-11-19
 2006
Vårstämman 2006-06-01
Höststämman 2006-11-18
 2007
Vårstämman 2007-05-31
Höststämman 2007-11-17
 2008
Vårstämman 2008-05-29
Höststämman 2008-11-22
 2009
Vårstämman 2009-05-28
Höststämman 2009-11-21
 2010
Vårstämman 2010-05-27
Höststämman 2010-11-20
 2011
Vårstämman 2011-05-26
Höststämman 2011-11-19
 2012
Vårstämman 2012-05-24
Höststämman 2012-11-17
 2013
Vårstämman 2013-05-23
Höststämman 2013-11-23
 2014
Vårstämman 2014-05-21
Höststämman 2014-11-22
 2015
Vårstämman 2015-05-21
Höststämman 2015-11-21
 2016
Vårstämman 2016-05-25
Höststämman 2016-11-19