Fiskekarta PalkijaurKartor, Sotaure & SjuggijaurBESTÄMMELSER

för allmänningsdelägare i Jokkmokk avseende fiske i Allmänningens vatten (fastställda av allmänningsstämman 1996 11 23 och kompletterade med senare beslut att gälla tillsvidare. GULT fiskekort gäller för allmänningsdelägare från 1 januari år 2020 t o m 31 december år 2024 och avser fiske endast för husbehov.

Fiskekortsbestämmelser.pdf

OBS! Fiskerätten kan ej överlåtas!

För sterbhus (juridisk person) gäller att endast en sterbhusdelägare vid ett och samma tillfälle äger rätt att utöva fiske.

Enligt stämmobeslut 2003 11 22 får barn med familjer sportfiska tillsammans med ägaren av hemmanet i Allmänningens vatten.

Kortet gäller i Allmänningens vatten, som ej är fridlysta eller tillfälligt avlysta i samband med fiskeutplantering.

1.Nätfiske kan bedrivas i nedanstående vatten och fiskeredskapen skall vara märkta med namn och hemort på sådant sätt att märkningen kan iakttagas utan att redskapen behöver upptagas.

Block 6 Messauredammens norra strand från dammen t Muddusparken i väster ca 6 km
7 Låjsa 102 ha
7 Avakoljaure (del av) 15  ”
7 Piitjaure 27  ”
8 Varanesjaure 17  ”
8 Lill-Solojaur 19  ”
11 Stenträsk 63  ”
13 Sakem 44  ”
13 Nuort-Tjalmijaur (del av) 203  ”
14 Ritajaur (del av) 62  ”
14 Harrijaur (del av) 125  ”
15 Messauresjön (del av) 12  ”
15 Anajaur 212  ”
16 Sarkasjaur 28  ”
17 Stor-Sårvats (Strömnäs) 70  ”
18 Purkijaur (del av) 238  ”
19 Kerkem 25  ”
20 Stainasjöarna (3 st) 266  ”
21 Palvakjaur 68  ”
21 Tjekkaure (del av) 260  ”
24 Majvesjaur 535  ”
26 Tjåmotisjaur (del av) 478  ”
    SUMMA: 2.869 ha

 

  1. I sjöarna Tjålmak, Sårvats (block 13) och Tilak (block 14) tillämpas sportfiske.
  2. Inom Sotaure (bl. 7), Sjuggijaur (bl. 4) och Palkijaur (tidigare Sveaskog) sportfiskeområden får allmänningsdelägare och fast anställda utan särskild kostnad utöva sportfiske enligt gällande bestämmelser och tider (1/3 – 30/9).

OBS!      Fiskekort gällande för allmänningsdelägare skall medtagas vid fiske.

Fiskekarta med bestämmelser över Sotaure, Sjuggijaur och Palkijaur finns på hemsidan samt på allmänningskontoret.

Sjöarna i Kierats-Polcirkeln sportfiskeområde (block 13) är utarrenderade. Fiskekort löses hos Jokkmokks Jakt & Fiske.

  1. Rödingstjärn (block 10) är avsedd för pimpelfiske vintertid.
  2. I följande strömmande sportfiskevatten är allt fiske förbjudet fr o m 15 september t o m 15 oktober samt allt nätfiske förbjudet året runt:  Pärlälven, Nautijaurälven  Lilla Luleälven (Njavveforsen)
  3. I bland andra nedanstående större vatten, som ligger inom, eller gränsar till Allmänningens block har Allmänningen ej någon fiskerätt:

Block 13 Lill-Skabram
Block 14 Järtajaur och Fatjas
Block 17 Tjäknalis, Saskam, Purkijaurforsen, Vajkijaur
Block 19, 21, 23 Parkijaur, Pelkaure, Skalka
Block 25 Karats

Övriga upplysningar om fiskerätt kan erhållas vid kontakt med allmänningskontoret tel: 0971-123 50.