The following information (in Swedish) applies to Allmänning shareholders in Jokkmokk when fishing in waterways belonging to Allmänning.  This was decided at the Allmänning shareholders meeting on 23 Nov 1996 and subsequently chosen to be valid until further notice. YELLOW fishing permits are valid for Allmänning shareholders from 1 Jan 2015 until 31 Dec 2019 and applies only for fish caught for household consumption.

OBS! Fiskerätten kan ej överlåtas!

För sterbhus (juridisk person) gäller att endast en sterbhusdelägare vid ett och samma tillfälle äger rätt att utöva fiske.

Enligt stämmobeslut 2003 11 22 får barn med familjer sportfiska tillsammans med ägaren av hemmanet i Allmänningens vatten.

Kortet gäller i Allmänningens vatten, som ej är fridlysta eller tillfälligt avlysta i samband med fiskeutplantering.

Dessutom gäller följande inskränkningar:

1.Nätfiske får bedrivas endast i nedanstående vatten och  fiskeredskapen skall vara märkta med namn och hemort på sådant sätt att märkningen kan iakttagas utan att redskapen behöver upptagas.  I allmänningsvatten mindre än 50 ha är nätantalet maximerat till 5 st per fiskare!

Block 6 Messauredammens norra strand från dammen t Muddusparken i väster ca 6 km
7 Låjsa 102 ha
7 Avakoljaure (del av) 15  “
7 Piitjaure 27  “
8 Varanesjaure 17  “
8 Lill-Solojaur 19  “
11 Stenträsk 63  “
13 Sakem 44  “
13 Nuort-Tjalmijaur (del av) 203  “
14 Ritajaur (del av) 62  “
14 Harrijaur (del av) 125  “
15 Messauresjön (del av) 12  “
15 Anajaur 212  “
16 Sarkasjaur 28  “
17 Stor-Sårvats (Strömnäs) 70  “
18 Purkijaur (del av) 238  “
19 Kerkem 25  “
20 Stainasjöarna (3 st) 266  “
21 Palvakjaur 68  “
21 Tjekkaure (del av) 260  “
24 Majvesjaur 535  “
26 Tjåmotisjaur (del av) 478  “
    SUMMA: 2.869 ha

OBS!       I övriga Allmänningen tillhöriga vatten är allt nätfiske förbjudet!

2.  I sjöarna Tjålmak, Sårvats (block 13) och Tilak (block 14) är  endast sportfiske tillåtet.

3.  Inom Sotaure (bl. 7) och Sjuggijaur (bl. 4) sportfiskeområden får allmänningsdelägare och fast anställda utan särskild kostnad utöva sportfiske enligt gällande bestämmelser och tider (1/3 – 30/9).

OBS!      Fiskekort gällande för allmänningsdelägare skall medtagas vid fiske.

Fiskekarta med bestämmelser över Sotaure och Sjuggijaur finns på allmänningskontoret.

Sjöarna i Kierats-Polcirkeln sportfiskeområde (block 13) är utarrenderade,  varför fiske ej får ske annat än mot lösande av fiskekort hos Jokkmokks Jakt & Fiske..

4.  Rödingstjärn (block 10) är endast pimpelfiske vintertid (ismete) tillåtet  .

5.  Tjårrojaur (block 21) och Kallakjaur (block 19) är upplåtna endast för sportfiske och fiske från båt är ej tillåtet.

6.  I följande strömmande sportfiskevatten är allt fiske förbjudet fr o m 15 september t o m 15 oktober samt allt nätfiske förbjudet året runt:  Pärlälven  Nautijaurälven  Lilla Luleälven (Njavveforsen)

7.  I bland andra nedanstående större vatten, som ligger inom, eller gränsar till Allmänningens block har Allmänningen ej någon fiskerätt:

Block 13 Lill-Skabram
Block 14 Järtajaur och Fatjas
Block 17 Tjäknalis, Saskam, Purkijaurforsen, Vajkijaur
Block 19, 21, 23 Parkijaur, Pelkaure, Skalka
Block 25 Karats

Övriga upplysningar om fiskerätt kan erhållas vid kontakt med allmänningskontoret tel: 0971 – 123 50. Vi vill också påminna om att det bör ligga i varje delägares intresse att utöva tillsyn av Allmänningens fiskevatten!