ALLMÄNNINGSSTÄMMA   Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till stämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk lördagen den 20 november 2021 kl. 12.00 för behandling och beslut i följande ärenden:     Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän tillika rösträknare Godkännande av röstlängd Val av ordförande och vice ordförande i stämman för tiden till nästa … Continue Reading