KALLELSE   Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma som kommer att ske på torsdagen den 9 juni, kl 18:00 för behandling och beslut i följande ärenden:   DAGORDNING JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA  2022       Fråga om stämmans behöriga utlysande   Val av två justeringsmän   Godkännande av röstlängd   Godkännande av … Continue Reading

JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGSSTÄMMA       Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma, tisdagen den 31 maj 2021 kl. 18.00 på Allmänningskontoret för beslut i följande ärenden:   Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän Godkännande av röstlängd Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2021 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Övriga frågor och delgivningar … Continue Reading

Klicka på länken för att se hela presentationen som Nicklas Samils, Sveriges Allmänningsskogars förbund, höll under Höststämman 2021. Presentation EU & vårt skogsbruk

  KALLELSE & DAGORDNING JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS EXTRASTÄMMA   Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till extrastämma i Bokenskolans aula, Jokkmokk torsdagen den 11 november 2021 kl. 18.00 för behandling och beslut i följande ärenden:   Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän tillika rösträknare Godkännande av röstlängd Fastighetsförsäljning: del av Vajkijaur 3:18 samt del … Continue Reading

SOMMARHÄLSNINGAR!   ALLMÄNNINGSKONTORET HÅLLER STÄNGT FÖR SEMESTER DEN 12/7 TILL 1/8.   OBS! PÅ GRUND AV BYTE AV DATASYSTEM BETALAS DEN FÖRSTÄRKTA SKOGSVÅRDSERSÄTTNINGEN UT UNDER DEN SENARE DELEN AV AUGUSTI MÅNAD.

KALLELSE TILL SOCKENALLMÄNNINGENS VÅRSTÄMMA 10 JUNI 2021 OBS! På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon. Allt för att minimera risken för smittspridning. Vid stämman kommer endast reglementsenliga ärenden att avhandlas, detta innebär att alla motioner, såväl nyinkomna som bordlagda, istället kommer att behandlas på höststämman 2021.     Du måste … Continue Reading

JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING Sockenallmänningens vårstämma kommer att hållas den 10 juni. Handlingar kommer att läggas upp på hemsidan. Mer information kommer.

JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGSSTÄMMA   OBS! På grund av Covid 19 kommer årets vårstämma att hållas per telefon.   Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma, onsdagen den 19 maj 2021 kl. 18.00 för beslut i följande ärenden:   Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän Godkännande av röstlängd Förvaltnings- och revisionsberättelse för år … Continue Reading

Vi vill  meddela den tråkiga nyheten att hemmansägare Tommy Nilsson, styrelseledamot i Allmänningen, nyligen gått bort. Tommy Nilsson kommer ursprungligen från Juggijaur där han var född och uppvuxen. Tommy hade en lång karriär i skogsbranschen bakom sig, bland annat som revirförvaltare på Domänverket i Älvsbyns och Jokkmokks revir. Under slutet av 90-talet drev Tommy Jokkmokks … Continue Reading