Jokkmokks Allmänning AB investerar i lokala företag med tillväxtbehov. Genom god lokalkännedom och en strävan om en levande landsbygd satsar vi på lokala entreprenörer som vill växa med sin verksamhet.

För att gå vidare med en ansökan om ett företagslån behöver vi veta följande uppgifter

  1. Affärsplan och enklare budget
  2. Kapitalbehov
  3. Teamet bakom
  4. Kontaktuppgifter

Vi tar emot ansökningar löpande under året och bedömer respektive ansökan vid nästkommande styrelsemöte.

Välkommen med din ansökan till

christian.rimpi@allmanningen.se