KALLELSE   Delägarna i JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma som kommer att ske på torsdagen den 9 juni, kl 18:00 för behandling och beslut i följande ärenden:   DAGORDNING JOKKMOKKS SOCKENALLMÄNNINGS VÅRSTÄMMA  2022       Fråga om stämmans behöriga utlysande   Val av två justeringsmän   Godkännande av röstlängd   Godkännande av … Continue Reading

JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNINGSSTÄMMA       Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma, tisdagen den 31 maj 2021 kl. 18.00 på Allmänningskontoret för beslut i följande ärenden:   Fråga om stämmans behöriga utlysande Val av två justeringsmän Godkännande av röstlängd Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2021 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Övriga frågor och delgivningar … Continue Reading