Angående ärende om bearbetningskoncession för området Kallak    Yttrande N2017 _04553_Jokkmokks Sockenallmänning