Delägarna i JOKKMOKKS NYBYGGESALLMÄNNING kallas till ordinarie vårstämma på ALLMÄNNINGSKONTORET i Jokkmokk, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18.00 för beslut i följande ärenden:

 

  1. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  2. Val av två justeringsmän
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Förvaltnings- och revisionsberättelse för år 2018
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Övriga frågor och delgivningar

– Sveriges Allmänningsskogars Förbund

 

 

Jokkmokk 2019-05-06

STYRELSEN

You May Also Like