The fire department of Boden and Jokkmokk burns the forest!

Last week a course in conservation fire was held outside of Jokkmokk. Representatives from the rescue services of Boden and Jokkmokk, The National Property Board of Sweden, The Swedish Fortifications Agency, SCA, Jokkmokks Allmänning and local forest entrepreneurs. It was Jokkmokks Allmänning that arranged the course for educational purposes and to strenghten the cooperation in … Continue Reading

Brandkåren i Boden och Jokkmokk eldade upp skogen!

I veckan hölls en kurs i naturvårdsbränning strax utanför Jokkmokk. I utbildningen deltog representanter från Räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, SCA, Jokkmokks Allmänning och skogsentreprenörer i området. Det var Jokkmokks Allmänning som arrangerade kursen i utbildningssyfte och för att stärka det lokala samarbetet i händelse av att en riktig skogsbrand skulle bryta … Continue Reading