Under gårdagen hölls Jokkmokks Sockenallmännings årliga vårstämma i Bokenskolans aula i Jokkmokk. Ett tjugotal delägare besökte stämman och tog del av förvaltnings- och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016. Allmänningsförvaltare Christian Rimpi var föredragande på mötet och berättade om det föregångna årets händelser.

En stor del utöver verksamhetens vardagliga åtaganden har under 2016 handlat om reservatbildningsfrågor och övriga näringslivspolitiska frågor. Genom ett gediget arbete med att påverka reservatbildningsfrågorna så har Jokkmokks allmänning fått till stånd flera möten med såväl landsbygdsminister Sven Erik Bucht, sakkunniga chefer på Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Målbilden med dessa möten har varit och är fortfarande att nå en storskalig lösning av de föreslagna reservatsobjekten med ersättningsmark från Sveaskog under 2017.

– Det handlar om skogsvärden mellan 300 till 500 miljoner kronor och ersättningsmarker som måste passa skogsbruk och ta hänsyn till de samebyar som finns i området, förklarade Rimpi under punkten sammanträden.

Jokkmokks allmänning har även deltagit under året i två olika samverkansgrupper gällande bevarande av nyckelbiotoper och ökad skogsproduktion, båda initierade av skogsstyrelsen.

Nordenskiöldsloppet

Jokkmokks Allmänning sponsrade Nordenskiöldsloppet för andra året i rad med både ekonomiska medel och arbetsinsatser. Detta år valde Allmänningen även att finansiera lokala åkare som fick sin startavgift återbetald i uppvisande mot genomfört lopp. Den mediala spridningen för loppet har varit god och årets upplaga av loppet beräknas ha nått närmre åtta miljoner träffar.

Läs årsberättelsen för 2016 här Socken-Forv-o-Revisionsber-2016

You May Also Like