Jokkmokks Allmänning har beslutat sig för att certifiera sin skogliga verksamhet enligt PEFC- standard. Arbetet med certifieringen kommer att påbörjas under de närmsta veckorna men efterlevs redan till stor del idag enligt Christan Rimpi, Allmänningsförvaltare.

-För oss innebär detta att vi tar ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete. Beslutet betyder inte egentligen några större förändringar för oss, eftersom att vi i praktiken uppfyller vårt ansvar för den löpande verksamheten, däremot tillkommer det arbete för att förtydliga processen.

PEFC står för “Programme for the Endorsement of Forest Certification”. PEFC är en fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella standarder som verkar för ett uthålligt skogsbruk genom oberoende certifiering.  Målsättningen är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med en god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

Lär dig mer om PEFC- Certifiering 

You May Also Like