Jokkmokks Allmänning genomförde under veckan en gemensam inventering av de områden som ligger till förslag för reservatsbildning hos Jokkmokks Allmänning tillsammans med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Målet från Jokkmokks Allmännings sida är att skapa en samsyn på områdena, visa dess omfattning och uppnå en bild ”bortom kartan”. Tillsammans genomförde gruppen en två dagars exkursion.  Den första förmiddagen nyttjades helikopter för att ge en överblick av de omfattande reservatsbildningarna i Jokkmokks Kommun.

Inventeringen av markerna är initierad av Jokkmokks Allmänning som vill säkerställa att beslutsfattarna i ärendet om reservatsbildningar får en tydlig bild innan beslut tas. Under den första dagens flygning visades Allmänningens totala skyddade ytor upp, samt de marker som är planerade för reservatsbildning. Den efterföljande dagen utfördes detaljstudier på samma marker med närmre undersökningar av skog och vegetation.

Christian Rimpi, Allmänningsförvaltare ledde insatsen under de två fältstudiedagarna och förklarar att frågan om reservatsbildning är av hög prioritet.

-Vi har under ett antal år stått inför utmaningen med reservatsbildningar på våra marker(~ 17 500 ha) och förhandlat med länsstyrelsen om avgränsning samt ersättningsmarker. De aktuella områden som föreslås för reservatsbildning är omfattande och skulle påverka vår verksamhet i stor utsträckning. Nästan 40 % av våra skogar som är mogna för föryngringsavverkning omfattas av reservatsförslagen. I princip all mark är brukad sedan lång tid, därför vill vi säkerställa att beslutsfattarna har rätt information och underlag innan beslut fattas, säger Rimpi.

Hur stor del av är skyddat i dagsläget?

-Idag har vi mer än 750 000 hektar likartade skogar som är skyddade i närområdet. Då tillkommer även våra stora nationalparker med mer än 2500 000 hektar.

Vad händer nu efter inventeringen?

Vår förhoppning är att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått med sig en fördjupad inblick över hur dessa områden ser ut, därefter följer en fortsatt förhandling om reservatsbildningarna.

 

You May Also Like